Algorytm umożliwiający generowanie percepcji:
Przykładowe efekty pracy percepcjometru:
Back to Top