Każdy chce być w centrum wydarzeń! I właśnie głównie po to przybywam na miejsce z aparatem. Jednakże fotografując wydarzenia kulturalne, imprezy czy spotkania firmowe skupiam się także na ich peryferiach. Dzięki temu udaje się stworzyć całościowy obraz, uzupełniając historie o ważne, choć czasami pomijane wątki.
Zestawiam ze sobą także detale, wykorzystując często przy tym proste, symboliczne kadry, które dopełniają charakter opowiadanych historii. Do realizowanych zdjęć podchodzę z uważnością, wykraczając poza jedynie dokumentacyjną i sprawozdawczą pracę.

You may also like

Back to Top